Overvågning af grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989 - 2016

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Grundvandet over naturgaslageret ved Stenlille er regelmæssigt blevet undersøgt for eventuel indhold af lette kulbrinter. Undersøgelserne er foretaget siden lageret blev taget i anvendelse i 1989, som et led i overvågningen af lageret. Grundvandet indeholdt små mængder naturlig methan ca. 0,05 mg/L allerede før nedpumpning af den første naturgas. Siden nedpumpning af naturgas er der kun set mindre udsving i methanindholdet i grundvand omkring 0,05 mg/L, men ingen tegn på stigning. I omegnen af naturgaslageret indeholder det grundvand der anvendes til vandindvinding op til 0,25 mg/L methan. Det drejer sig også om naturlig methan, dannet ved mikrobiel nedbrydning af organisk stof i de geologiske lag, som vandet siver gennem.

Undersøgelserne har vist, at et eventuelt udslip af naturgas pga. af lækage relativ let kan spores, da naturgas indeholder ca. 10 procent højere kulbrinter foruden methan. Overvågningen siden 1989 tyder ikke på nogen direkte lækage fra naturgaslageret. De midlertidige spor af naturgas i en vandværksboring i Nyrup omtalt i miljøovervågningsrapporten for seks år siden, har kun vist sig sporadisk ved senere målinger og ikke i 2016.
Methan i den naturgas, der pumpes ned i lageret, adskiller sig fra naturlig methan i grundvand ved at den indeholder mere af den tunge kulstofisotop, kulstof-13. Så også af den vej er det muligt at spore et eventuelt udslip af gas fra lageret. Isotopanalyser har i en række tilfælde været anvendt til afgøre om methan stammede fra naturgas eller ej, og heller ikke isotopanalyserne tydede på nogen lækage.
Naturgassen, der pumpes ned i lageret blev fulgt relativt tæt fra 1989 til 2006 og viste ingen større ændringer i denne periode, med hensyn til sammensætning - ca. 90 procent methan og ca. 10 procent øvrige kulbrinter - og med hensyn til methans kulstof-13 isotopværdi, δ13C omkring -47 promille i forhold til isotopstandard. Der vil i 2017 igen blive foretaget en analyse af sammensætning og isotopværdi, da der i dag er flere gaskilder, der bliver blandet (fra Nordsøen, fra Tyskland (sandsynligvis russisk gas) samt en mindre mængde biogas).

De kvartalsmæssige undersøgelser udført i 2016 viste ingen forhøjelser af koncentrationen af methan i grundvandet i området, og ingen spor af højere kulbrinter, bortset fra en stadig mindre rest fra udslippet under ibrugtagning af ny boring i 1995.

Den midlertidige stigning i metan-indholdet i de allerøverste pejlefiltre bør ikke give anledning til bekymring om hvorvidt metanen kan stamme fra gaslageret, da den ikke følges af en stigning i indholdet af etan eller andre højere kulbrinter og der ikke ses en stigning i den egentlige kontrolboring.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider17
Vol/bind2017
DOI
StatusUdgivet - 3 mar. 2017

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.1
Vol/bind2017

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater