Overvågning af grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989 - 2014

Troels Laier

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Grundvandet over det underjordiske Stenlille naturgaslager, 1500 m under terræn, er regelmæssigt blevet undersøgt for eventuel indhold af lette kulbrinter. Undersøgelserne er foretaget siden lageret blev taget i anvendelse i 1989, som et led i overvågningen af lageret. Undersøgelserne viste, at grundvandet indeholdt små mængder naturlig methan ca. 0,05 mg/L allerede før nedpumpning af den første naturgas. Siden nedpumpning af naturgas er der kun set mindre udsving i methanindholdet i grundvand omkring 0,05 mg/L, men ingen tegn på stigning. I omegnen af naturgaslageret indeholder grundvandet op til 0,25 mg/L methan. Det drejer sig også om naturlig methan, dannet ved mikrobiel nedbrydning af organisk stof i de geologiske lag, som vandet siver gennem.
Undersøgelserne har vist, at et eventuelt udslip af naturgas pga. af lækage relativ let kan spores, da naturgas indeholder ca. 10 procent højere kulbrinter foruden methan. Overvågningen siden 1989 tyder ikke på nogen direkte lækage fra naturgaslageret. De midlertidige spor af naturgas i en vandværksboring i Nyrup omtalt i miljøovervågningsrapporten for fem år siden, har kun vist sig sporadisk ved senere målinger.
En midlertidig stigning i methanindholdet blev målt i kontrolboring K2 den 25. september 2014, men da stigningen ikke var ledsaget af et måleligt indhold af ethan eller andre højere kulbrinter, blev det konkluderet, at der var tale om en naturlig variation i grundvandets methanindhold.
Methan i den naturgas, der pumpes ned i lageret, adskiller sig fra naturlig methan i grundvand ved at den indeholder mere af den tunge kulstofisotop, kulstof-13. Så også af den vej er det muligt at spore et eventuelt udslip af gas fra lageret. Isotopanalyser har i en række tilfælde været anvendt til afgøre om methan stammede fra naturgas eller ej, og heller ikke isotopanalyserne tydede på nogen lækage.
Naturgassen, der er pumpet ned i lageret siden 1989 er stort set uændret både med hensyn til sammensætning - ca. 90 procent methan og ca. 10 procent øvrige kulbrinter - og med hensyn til methans kulstof-13 isotopværdi, δ13 C omkring -47 promille i forhold til isotopstandard.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider28
Vol/bind2015
DOI
StatusUdgivet - 6 mar. 2015

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer9
Vol/bind2015

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater