Overvågning af grundvand over Stenlille naturgaslager, 1989 - 2013

Troels Laier

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Grundvandet over naturgaslageret ved Stenlille er regelmæssigt blevet undersøgt for eventuel indhold af lette kulbrinter. Undersøgelserne er foretaget siden lageret blev taget i anvendelse i 1989, som et led i overvågningen af lageret. Grundvandet indeholdt små mængder naturlig methan ca. 0,05 mg/L allerede før nedpumpning af den første naturgas. Siden nedpumpning af naturgas er der kun set mindre udsving i methanindholdet i grundvand omkring 0,05 mg/L, men ingen tegn på stigning. I omegnen af naturgaslageret indeholder grundvandet op til 0,25 mg/L methan. Det drejer sig også om naturlig methan, dannet ved mikrobiel nedbrydning af organisk stof i de geologiske lag, som vandet siver gennem.

Undersøgelserne har vist, at et eventuelt udslip af naturgas pga. af lækage relativ let kan spores, da naturgas indeholder ca. 10 procent højere kulbrinter foruden methan. Overvågningen siden 1989 tyder ikke på nogen direkte lækage fra naturgaslageret. De midlertidige spor af naturgas i en vandværksboring i Nyrup omtalt i miljøovervågningsrapporten for fire år siden, har kun vist sig sporadisk ved senere målinger.

Methan i den naturgas, der pumpes ned i lageret, adskiller sig fra naturlig methan i grundvand ved at den indeholder mere af den tunge kulstofisotop, kulstof-13. Så også af den vej er det muligt at spore et eventuelt udslip af gas fra lageret. Isotopanalyser har i en række tilfælde været anvendt til afgøre om methan stammede fra naturgas eller ej, og heller ikke isotopanalyserne tydede på nogen lækage.

Naturgassen, der er pumpet ned i lageret siden 1989 er stort set uændret både med hensyn til sammensætning - ca. 90 procent methan og ca. 10 procent øvrige kulbrinter - og med hensyn til methans kulstof-13 isotopværdi, δ13C omkring -47 promille i forhold til isotopstandard.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider35
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 14 mar. 2014

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.10
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 3: Energiressourcer

Citationsformater