Opdatering af det nationale redoxkort fra 2006 - til brug for den Nationale Kvælstofmodel 2015

Vibeke Ernstsen, Frants von Platen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Denne version af det nationale kort over dybden til den øverste redoxgrænse, version 2014, er baseret på det nationale redox kort fra 2006. I 2014 versionen er der foretaget følgende ændringer af redox kortet, version 2006:

- Afgrænsningen af 1 x 1 km grid cellerne på redox kortet, version 2006, er tilpasset afgrænsningen af DK modellens nuværende grid celler.
- Alle 1 x 1 km grid celler er opdelt i fire grid celler, hver på 500 x 500 meter.
- Nye boringsoplysninger fra perioden 2006-2014 om den øvre redox grænse beliggenhed i unge kvartære sedimenter er indarbejdet i redox kortet, version 2014.
- Redox dybden i 500 x 500 meter grid celler med vandløb ifølge DK modellen og ekspertvurderede redox dybde svarende til 0,1- 1 meter på redox kortet, version 2006, er genberegnet og redox dybderne er her erstattet af en værdi beregnet som middelværdien af de omkringliggende otte grid cellers redox dybder.

Redox kortet, version 2014, er suppleret med oplysninger om redox dybder i 1086 boringer og er baseret på 13.085 boringsoplysninger. For lidt mindre end halvdelen (42 %) af disse nye boringer er redox dybde kategorien i overensstemmelse med den ekspertvurderede på redox kortet, version 2006. Den bedste overensstemmelse ses for dybde kategorien 1-5 meter, hvor 57 % af de observerede redox dybder passede overens med de ekspertvurderede redox dybder.

I alt 1560 grid celler på redox kortet indeholder oplysninger om redox grænsens placering i to eller flere boringer. Således indeholder 72 % af disse grid celler oplysninger om redox grænsen i to boringer, 17 % af grid cellerne indeholder oplysninger fra tre boringer og de resterende 11 % grid celler indeholder oplysninger om redox grænsen placering i 4-42 boringer. I 47 % af grid celler med flere boringsoplysninger var forskellen i redox dybder 0-2 meter, i 37 % af grid cellerne var forskellen i redox dybder 5-10 meter og i de resterende 16 % af grid cellerne var forskellen mellem 10-82 meter.

De mindste interne forskelle i redox dybder forekommer typisk på Sjælland, Lolland, dele af Fyn, omkring Vejle og andre områder tilhørende redox dybde intervallet 1-5 meter. Med stigende dybde til redox grænsen er der en tendens til at også forskellen inden for grid cellen øges, som eksempelvis vest for Århus, i Himmerland og i de marine Littorina aflejringer nord for Limfjorden.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider18
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 24 mar. 2015

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer20
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater