Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev

Publikation: Bidrag til tidsskriftArtikelFormidling

Resumé

Kendskabet til den øverste del af havbunden og sedimentfordelingen i den danske del af Nordsøen var indtil begyndelsen af 1990erne kun sporadisk sammenlignet med de omkringliggende farvande. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har op gennem 1990erne ved hjælp af akustiske opmålinger og boringer udført en geologisk kortlægning af havbundens geologi i den østlige del af det danske Nordsøområde. Undersøgelserne har især været koncentreret om at forstå, hvordan Nordsøen har udviklet sig gennem de sidste 12.000 år. I den såkaldte fastlandstid, dvs. perioden fra isen smeltede bort fra Nordsøen til havet oversvømmede området, lå havniveauet 130 meter under det nuværende niveau, hvorved Jylland blev landfast med De Britiske Øer. I takt med at de store isskjolde i Skandinavien og Nordamerika smeltede begyndte havet at stige gradvist og de nyskabte landskaber blev oversvømmet.

Forståelsen af områdets udvikling fra sidste istid til i dag er ikke kun af videnskabelig interesse, men er i høj grad en forudsætning for at udnyttelsen, reguleringen og beskyttelsen af dette havområde foregår på det bedst mulige grundlag. Resultaterne fra undersøgelserne har således allerede været anvendt til rådgivning af både erhvervslivet indenfor råstoffer og fiskeri og af miljø-,fiskeri- og søfartsmyndigheder
OriginalsprogDansk
Sider (fra-til)2-12
Antal sider11
TidsskriftGEOLOGI - Nyt fra GEUS
Vol/bind2003
Udgave nummer3
StatusUdgivet - dec. 2003

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater