Nitratreduktion i den umættede zone

Vibeke Ernstsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

I det hydrologiske kredsløb udgør den umættede zone det lag der begynder umiddelbart under jordoverfladen og som strækker sig ned til grundvandsspejlet. Ilt kan forholdsvis let bevæge sig ned i den umættede zone, enten opløst i nedsivende vand eller på gasform. En vigtig forudsætning for at nitrat kan reduceres er iltfrie forhold. Derfor vil reduktionen under umættede forhold være begrænset til de mikromiljøer eller partier hvor der etableres iltfrie forhold. Potentialet for nitratfjernelse under umættede forhold har betydning for kvaliteten af såvel overfladevand som grundvand.

I nærværende litteraturgennemgang af nitratreduktion under umættede forhold vil den umættede zone og dens egenskaber indledningsvis blive beskrevet. Dernæst beskrives de forhold der antages at være af største betydning for denitrifikatnitratreduktionsprocessen, idet hovedvægten lægges på mulighederne for mikrobiel omdannelse af nitrat under indvirkning af organisk stof og sluttelig skitseres de fortsatte undersøgelser, der vil blive igangsat for at øge vidensgrundlaget for fremtidige vurderinger af potentialet for denitrifikation under umættede forhold.
OriginalsprogDansk
ForlagMiljøstyrelsen
Antal sider37
StatusUdgivet - 2005

Publikationsserier

NavnMiljøprojekt
Nummer1023
Vol/bind2005

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater