National Vandressource Model. Beregning af udnyttelsesgrader, afsænkning og vandløbspåvirkning med DK model 2019

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Nærværende rapport beskriver metodik anvendt ved vurdering af de danske grundvandsforekomsters kvantitative tilstand gennemført som en del af basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027. Den kvantitative tilstand er i den forbindelse et udtryk for, i hvilken grad grundvandsforekomster er berørt af direkte eller indirekte indvinding af vand. God kvantitativ tilstand for en grundvandsforekomst forudsætter at den gennemsnitlige indvinding over lang tid ikke overstiger den tilgængelige grundvandsressource, og at der ikke sker en væsentlig forringelse af overfladevand eller væsentlig beskadigelse af vådområder. Grundvandsstanden skal ikke være udsat for menneskeskabte ændringer, der bl.a. ville medføre manglende målopfyldelse af de miljømål, der er fastsat for tilknyttede overfladevande, eller resultere i en væsentlig forringelse af sådanne. Sænkning af grundvandet må derudover ikke medføre indtrængning af saltvand (eller stigende koncentration af øvrige naturligt forekommende stoffer) som følge af indvindingen.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøministeriet
Antal sider174
Vol/bind2019
DOI
StatusUdgivet - 24 jul. 2019

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer32
Vol/bind2019

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater