Metode til kategorisering af søer i forhold til deres kontakt med grundvandet

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Nærværende rapportering er en sammenfatning af arbejdet med at videreudvikle en metode til vurdering af vandbalance og kontakten mellem grundvand og målsatte søer i vandområdeplanerne 2021-2027. Nilsson med flere (2019) påpegede et særlig behov for en videreudvikling af metoden til at bestemme kontakten mellem grundvand og søer med arealer < 10ha. En trinvis metode præsenteres til vurdering af grundvandsindstrømning til danske søer der består af en række metodiske trin, arbejdsprocesser og afhængigheder imellem processerne. Den trinvise metode tjener til formål at strukturere arbejdsflowet til at bestemme hvorvidt en given målsat sø er i kontakt med en grundvandsforekomst, og hvis tilgængeligt data tillader det, at bestemme søens vandbalance. Den primære udfordring til bestemmelsen er, at mange søer mangler essentielle datatyper, eksempelvis oplysninger om målt eller modelberegnet vandføring i overfladiske indløb og afløb til/fra søerne. Derfor er der I første omgang lavet en kvalitativ analyse, der sorterer søer efter deres sandsynlighed for kontakt med grundvandet (høj, moderat, lav og ingen sandsynlighed) på baggrund af geologiske forhold under søen (FOHM model), søens dybdemæssige forhold og en beregnet afstand mellem søens dybder og overkanten af nærmeste grundvandsforekomst. Den foreslåede analyse forventes at være et vigtigt element i vandplanarbejdets risikovurdering for de målsatte søer, da den kan anvendes for alle de målsatte søer uanset søens arealstørrelse.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
DOI
StatusUdgivet - 8 dec. 2023

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer32
Vol/bind2023

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater