Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden fsva. Nitrat. Slutrapportering. Dokumentationsrapport: Dokumentationsrapport

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden for så vidt angår nitrat”. Udført af GEUS for Miljøstyrelsen. Projektet er gennemført i perioden dec. 2017- dec. 2019.

Nærværende dokumentationsrapport er slutrapporteringen, leverance 10, der har følgende formål jf. projektbeskrivelsen:

• At give en kort beskrivelse af opgavens opdrag, dokumentation og datagrundlag, kapitel 2 til 4.
• At give en kort beskrivelse af de anvendte metoder i tilstandsvurderingen, kapitel 5.
• Give eksempler på tilstandsvurderinger for udvalgte forekomster, kapitel 6.
• Præsentere det samlede resultat for tilstandsvurderingen, kapitel 7.
• Beskrive hvilke grundvandsforekomster, der har ændret tilstand. Dette har ikke været muligt, idet der er udpeget nye grundvandsforekomster.
• Præsentere alle resultater som bilag. En del af disse vil alene foreligge på elektronisk form (blandt andet i GIS format), idet der er tale om et meget omfattende datamateriale. Bilagene vil dog omfatte alle udarbejdede notater i seneste version.

Projektet er gennemført på basis af GEUS´ ekspertiser inden for et bredt udvalg af fagdisciplinerne:

• Geologisk modellering
• Hydrogeologi og hydrologisk modellering
• Anvendelse af sårbarhedskoncepter fra den nationale grundvandskortlægning, herunder ikke mindst den grundvandskemiske kortlægning
• NOVANA-programmets grundvandsovervågning
• Dannelse og udbredelsen af forskellige redoxmiljøer i grundvand
• Tidligere gennemførte tilstandsvurderinger
• Fortolkning og bearbejdning af geofysiske data
• Evaluering af geologisk heterogenitet i forhold til geologiske modelkoncepter
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider239
Vol/bind2020
DOI
StatusUdgivet - 17 nov. 2020

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Nr.4
Vol/bind2020

Emneord

  • Groundwater aquifer
  • Nitrate
  • Groundwater directive

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater