Marin råstofkortlægning af Aalborg Bugt 2016. Råstof-, natur - og miljøkortlægning. Udført for Miljøstyrelsen

Steen Lomholt, Ditte Marie Mikkelsen, Niels Nørgaard-Pedersen, Jørgen O. Leth, Michael Olesen, Lars-Georg Rödel, Zyad Al-Hamdani, Ole Bennike

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Formålet med undersøgelserne har været at gennemføre en kortlægning af et udvalgt område i Aalborg Bugt i Kattegat (Figur 1-1. Området i Aalborg Bugt udpeget af Miljøstyrelsen til kortlægning af råstoffer samt natur- og miljøforhold i 2016 (blå polygon). Natura-2000 områder er vist med blå skravering.). Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. Formålet har yderligere været:

• At identificere og kortlægge råstofressourcernes beliggenhed, samt at øge kendskabet til ressourcens størrelse, sammensætning og kvalitet
• At identificere og kortlægge natur- og miljørelevant basisviden i kortlægningsområderne, således at der i råstofplanlægningen kan tages hensyn til natur- og miljømæssige værdier

Resultaterne fra undersøgelserne omfatter en overordnet råstofkortlægning samt en kortlægning af natur- og miljørelevant basisviden i Kattegat.

Rapporten er opbygget med fire indledende afsnit og herefter følger afsnit 5, der omhandler hhv. kortlægningsmetoder, det udstyr og de undersøgelser, der er gennemført ved dataindsamlingen og behandlingen af data. Afsnit 6 omhandler specifikke tolkninger og resultater af analyser, der er udført på data. I det efterfølgende afsnit 7 omhandlende kortlægningen af råstofressourcer,er efterforskningsområdet beskrevet med hensyn til geologiske forhold, kortlagte ressourcer og en samletressourceopgørelse. I afsnit 8 præsenteres baggrunden for og resultaterne af de gennemførte natur- og miljøundersøgelser.

Som bilag til rapporten findes de tematiske kort fra rapportteksten præsenteret i A3 format, så det er muligt at se detaljer i kortlægningen, som ikke umiddelbart kan ses på figurerne i teksten.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider576
Vol/bind2017
DOI
StatusUdgivet - 31 maj 2017

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.16
Vol/bind2017

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater