Marin habitatkortlægning i Skagerrak og Nordsøen 2015. Udført for Naturstyrelsen

Zyad Al-Hamdani, Sara Skar, Jørn Bo Jensen, Lars-Georg Rödel, Bjarni Pjetursson, Ole Bennike, Glenn Christian Oxfeldt Jensen, Michael Bo Rasmussen, Karsten Dahl, Jonas Koefoed Rømer, Cordula Göke, Annette Bruhn, Steffen Lundsteen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Naturstyrelsen udbød i foråret 2015 en kortlægning af otte områder i Nordsøen, hvorefter et konsortium mellem GEUS og DCE blev udpeget til at løse opgaven. Seks ud af de otte områder ligger inden for et Natura 2000-område, mens to mindre områder kortlægges efter rapporter om mulige boblerev i områderne. Fire af Natura 2000-områderne blev delvist kortlagt i forbindelse med deres udpegning i 2006 og i 2007 af GEO og Orbicon, samt i 2010 af GEUS. Formålet har været at kortlægge habitattyperne 1110 sandbanker, 1170 stenrev og 1180 boblerev i disse otte områder. Grundlaget for denne kortlægning var de nyindsamlede data samt en gentolkning af tidligere indsamlede data.

De otte kortlagte områder har et samlet areal på mere end 1000 km². Som supplement til eksisterende data blev der sejlet i alt 2238 km survey-linjer med side-scan og sediment-ekkolod i dette projekt. Den maksimale afstand mellem linjerne var 400 m, i nogle områder blev der sejlet med en afstand mellem linjerne på 250-350 m. Det gjaldt især de områder, hvor tidligere opmåling har fundet sted, og hvor data således allerede forelå. Derudover blev der indsamlet verificerende data fra 143 punkter efter den indledende tolkning af side-scan data og efter drøftelser med NST og DCE. Det verificerende data bestod af 98 videotransekter og 45 videoer, der blev indsamlet ved hjælp af et fjernbetjent fartøj (ROV; Tabel 1). Derudover blev seks tidligere videoer inkluderet i analysen.

Det geofysiske og biologiske feltarbejde blev gennemført i juni til august 2015, efterfulgt af en periode med bearbejdning og tolkning af data. En løbende dialog mellem GEUS og DCE blev opretholdt i hele tolkningsperioden, og en workshop blev afholdt mellem konsortiet og NST for at vurdere og drøfte resultaterne. Den geologiske / geofysiske tolkning resulterede i en afgrænsning af habitattypen stenrev (1170) inden for de undersøgte områder. Tabel 2 viser fordelingen af stenrev i de forskellige områder.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider106
Vol/bind2015
DOI
StatusUdgivet - 22 jun. 2016

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.91
Vol/bind2015

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater