Landovervågningsoplande 2015. NOVANA.

Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen, Jonas Rolighed, Hans Estrup Andersen, Mette Vodder Carstensen, Pia Grewy Jensen, Jianlian Wienke, Birgitte Hansen, Lærke Thorling

  Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

  Resumé

  Landovervågningsprogrammet udføres i 6 små landbrugsdominerede oplande. Interviewoplysninger om landbrugspraksis viser, at der igennem overvågningsperioden er en markant bedre udnyttelse af husdyrgødningen. Modelberegninger baseret på oplysning om landbrugspraksis viser, at kvælstofudvaskningen for det dyrkede areal er reduceret med 43 % fra 1990 til 2003. Herefter er udvaskningen nogenlunde på samme niveau, dog med noget lavere niveau i 2014 og 2015. Målinger viser, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet med 0,34 og 0,65 mg N/l pr år på henholdsvis ler- og sandjorde i perioden 1990/91-2014/15. I Ferskvandsovervågningen er der for
  målte vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på ca. 49 % fra 1989 til 2015. For hele landet forblev randzoneareal uændret i 2015. Brak blev etableret på knap 23.000 ha i 2015 bl.a. som følge af, at etablering af miljøfokusarealer blev en del af landbrugsstøtten
  OriginalsprogDansk
  ForlagAarhus Universitet DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Antal sider168
  ISBN (Trykt)978-87-7156-235-4
  StatusUdgivet - 2016

  Publikationsserier

  NavnVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Vol/bind205

  Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

  Citationsformater