Landovervågningsoplande 2013. NOVANA

Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen, Hans Estrup Andersen, Pia Grewy Jensen, Jianlian Wienke, Birgitte Hansen, Lærke Thorling

  Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

  Resumé

  Landovervågningsprogrammet udføres i 6 små landbrugsdominerede oplande. Interviewoplysninger om landbrugspraksis viser, at der igennem overvågningsperioden har været en markant forbedring af udnyttelsen af husdyrgødningen som følge af, at opbevaringskapaciteten er øget, og at en stigende andel af gødningen herved udbringes om foråret og sommeren, samt at der er taget forbedrede udbringningsteknikker i anvendelse.. Modelberegninger
  baseret på oplysning om landbrugspraksis har vist, at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne er reduceret med 43 % fra 1990 til 2003. Herefter er udvaskningen nogenlunde på samme niveau. Målinger har vist, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 23 % på lerjorde og ca. 48 % på sandjorde i perioden 1990/91-2003/04, mens der ikke kan måles et signifi kantfald efter dette år. I Ferskvandsovervågningen er der for
  vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på ca. 48 % fra 1989 til 2013.
  OriginalsprogDansk
  ForlagAarhus Universitet
  Antal sider158
  ISBN (Trykt)978-87-7156-097-8
  StatusUdgivet - 2015

  Publikationsserier

  NavnVidenskabelig rapport fra DCE- Nationalt Center for miljø og Energi,
  Vol/bind120

  Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

  Citationsformater