Landovervågningsoplande 2010. NOVANA

Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Pia Grewy Jensen, Birgitte Hansen, Lærke Thorling

  Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

  Resumé

  Landovervågningsprogrammet udføres i 6 små landbrugsdominerede oplande. Interviewoplysninger om landbrugspraksis viser, at der igennem overvågningsperioden har været en markant forbedring af udnyttelsen af husdyrgødningen som følge af, at opbevaringskapaciteten er øget, og at en stigende andel af gødningen herved udbringes om foråret og sommeren, samt at der er taget forbedrede udbringningsteknikker i anvendelse. I perioden 2003-2010 har kvælstof i handelsgødning udgjort 50-60 % af landbrugets samlede kvælstofkvote. Modelberegninger baseret på oplysning om landbrugspraksis har vist, at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne er reduceret med 41 % fra 1990 til 2010. Målinger har ligeledes vist, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 36 % på lerjorde og ca. 52 % på sandjorde. I Ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på ca. 42 % fra 1989 til 2010.
  OriginalsprogDansk
  ForlagAarhus Universitet
  Antal sider130
  ISBN (Elektronisk)978-87-92825-10-2
  StatusUdgivet - nov. 2011

  Publikationsserier

  NavnVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Nummer3
  Vol/bind2011

  Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

  Citationsformater