Landovervågningsoplande 2004. NOVANA

Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Pia Grewy Jensen, Per Rasmussen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

På landsplan er handelsgødningsforbruget reduceret med 49 % i perioden fra 1990 til 2004, mens kvælstofoverskuddet i markbalancen er reduceret med ca. 33 %. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist, at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne er
reduceret med 46 % fra 1990 til 2004. Målinger har ligeledes vist at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 34-50 %. Spredningen på tallene er imidlertid meget stor. I Ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstoftransporten på ca. 34 % siden 1989.

I 2003 blev der foretaget en slutevaluering af Vandmiljøplan II. I Evalueringen blev der udarbejdet en prognose for kvælstofudvaskningen i 2002/2003. Herved blev den samlede forventning til reduktionen i
kvælstofudvaskningen 48 % fra 1985 til 2003. Vandmiljøplanens målsætning om en 49 % reduktion i landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet blev herved anset for at være opfyldt af forligspartierne
bag VMPII.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser
Antal sider140
ISBN (Elektronisk)87-7772-889-0
StatusUdgivet - 2005

Publikationsserier

NavnFaglig rapport fra DMU
Vol/bind552

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater