Landovervågningsoplande 2001. NOVA 2003.

Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans Estrup Andersen, Pia Grewy Jensen, Marianne Pedersen, Per Rasmussen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

På landsplan er handelsgødningsforbruget reduceret med 42% i perioden fra 1990 til 2001, mens kvælstofoverskuddet i markbalancen er
reduceret med ca. 33%. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne
reduceres med 32 % når de iværksatte tiltag slår fuldt igennem. Målinger har ligeledes vist at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 32-47 %. Spredningen på tallene er imidlertid meget stor. I Ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstoftransporten på ca. 23 % siden 1989.
OriginalsprogEngelsk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser
Antal sider126
ISBN (Elektronisk)87-7772-702-9
StatusUdgivet - dec. 2002

Publikationsserier

NavnFaglig rapport fra DMU
Vol/bind420

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater