Kravspecifikation for udførelse af geofysisk borehulslogging i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Borehulslogging er en geofysisk undersøgelse, der foregår ved nedsænkning af sonder/måleinstrumenter i et borehul. Herved måles forskellige fysiske parametre, som ved enfortolkning kan karakterisere de gennemborede jordlag og deres typiske egenskaber.

Borehulslogging anvendes i grundvandskortlægningen primært til lithologisk tolkning, stratigrafisk korrelation, bestemmelse af vandkvalitet, kortlægning af porøsitet, sprækker og indstrømningsmønstre og korrelation med seismiske data. Andre anvendelser i forbindelse med f.eks. indvindings- eller undersøgelsesboringer kan blandt andet være verifikation af boringsudbygning og filtersætning, lokalisering af utætheder i forerør, tilstand af filter og
forureningsudbredelse.

Baggrunden for udarbejdelsen af kravspecifikationen er et fæ llesønske fra Miljøcentrenes og GEUS’ side om klare retningslinier for udførelse af borehulslogging i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. For flere af målemetoderne er der procedurer og forhold i forbindelse med indsamlingen af data (kørsel af sonderne), som har betydning for kvaliteten og validiteten af målingerne. Formålet med denne kravspecifikation er udelukkende at beskrive sådanne forhold og angive retningslinier for udførelsen af målingerne, og dermed bane vejen for, at data optages på en måde, så der sikres brugbare, troværdige og sammenlignelige data.

Målgruppen for brug af kravspecifikationen er dels medarbejdere i Miljøcentrene, som skal bestille udførelse af borehulslogging, og dels medarbejdere i rådgivningsfirmaer, som udfører logging samt medarbejdere begge steder, som i forbindelse med grundvandskortlægningen efterfølgende arbejder med loggingdata. Endelig kan kravspecifikationen selvfølgelig finde anvendelse i andre sammenhænge end grundvandskortlægning i det omfang den er relevant for opgavetypen.
OriginalsprogDansk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider21
StatusUdgivet - nov. 2010

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater