Kortlægning af kalkmagasiner

Thomas Vangkilde-Pedersen, Susie Mielby, Peter Roll Jakobsen, Birgitte Hansen, Claus Holst Iversen, Anne Mette Nielsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Ifølge Miljømålsloven skal Miljøministeriet, Naturstyrelsen kortlægge grundvandsressourcen og foretage udpegninger af blandt andet nitratfølsomme områder og indsatsområder med hensyn til nitrat med udgangspunkt i de resultater der fremkommer af kortlægningen. Kortlægningen har foregået siden 1998 hvor amterne i henhold til Vandforsyningsloven påbegyndte grundvandskortlægningen. I forbindelse med amternes nedlæggelse ved udgangen af 2006 er opgaven overdraget til først de statslige miljøcentre og i 2010 Naturstyrelsen i Miljøministeriet.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har til opgave at bistå med udviklingsprojekter, faglig koordinering og udarbejdelse af vejledninger, således at grundvandskortlægningen så vidt muligt kan udføres ensartet i alle egne af landet, hvor der er tale om sammenlignelige problemstillinger. Vejledningerne udgives i en serie kaldet Geo-vejledninger og udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen. Geo-vejledningerne skal blandt andet tjene som fagligt grundlag for de udbud af kortlægningsopgaver som Naturstyrelsen foretager.

Grundvandskortlægningen er beskrevet i Zoneringsvejledningen (Miljøstyrelsen 2000) og senere uddybes dele af opgaven i Administrationsgrundlaget for Miljøministeriets afgiftsfinancierede grundvandskortlægning (Miljøministeriet 2009). I Zoneringsvejledningen fremgår det at der hersker særlige forhold, hvor grundvandsmagasinerne udgøres af kalkaflejringer, og i juni 2009 blev der afholdt en temadag om grundvandskortlægning i kalkmagasiner med fokus på at beskrive kalkmagasinernes forskellighed fra andre grundvandsmagasiner i Danmark. Temadagen viste et behov for at samle hidtidige erfaringer med kortlægning af kalkmagasiner og Styregruppen for Grundvandskortlægning besluttede at nedsætte en projektgruppe med det formål at udarbejde en geo-vejledning i kortlægning af kalkmagasiner.
OriginalsprogDansk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider108
ISBN (Elektronisk)978-87-7871-307-0
ISBN (Trykt)978-87-7871-306-3
StatusUdgivet - maj 2011

Publikationsserier

NavnGeo-vejledning
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Vol/bind8

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater