Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger. Fase 2 usikkerhedsvurdering

Hans Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg, Jens Christian Refsgaard, Henrik Madsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Klimaeffekter på hydrologi og afstrømning (Klimaekstremvandføring) er finansieret af Naturstyrelsen. Fase 1 i projektet blev afsluttet februar 2013 med rapporten: ”Klimaekstremvandføring” (Henriksen et al. 2013). Rapporten beskrev de forventede klimabetingede ændringer i maksimum afstrømningen for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990 i form af klimafaktorer for hhv. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 års gentagelseshændelser. Baggrunden for Fase 1 rapporten var et behov for screening i forhold til klimaeffekter på store og små afstrømninger. Rapporten komplementerede den i 2012 udgivne rapport om klimagrundvandskort (Henriksen et al. 2012), der beskrev klimaeffekter på grundvandsstand og grundvandsdannelse, og præsenterede resultatet af tre valgte klimamodeller hhv. våd, median og tør klimamodel. Fase 1 rapporten tog udgangspunkt i ændringer i ekstremvandføringer for disse tre udvalgte klimamodeller, uden nærmere at forhold til usikkerhedsaspektet.

Som fremhævet i Fase 1 rapporten er der store usikkerheder på fremskrivningen af 100 års maksimumafstrømning (T= 100 år eller p=0.01), som følge af forskelle i GCM og RCM såvel som usikkerhed i ekstremværdi analysen og den hydrologiske model. Dette er nærmere undersøgt i Fase 2 udfra resultater for Midtjylland og Sjælland, hvor der allerede i Fase 1 var beregnet daglige vandføringer for fremtids- og reference perioden med 9 forskellige GCM/RCM input. I stedet for som i Fase 1 at udvælge årsmaksimumafstrømningen for hvert år er i Fase 2 anvendt en Peaks over threshold metodik baseret på Ekstrem Værdi Analyse softwaren (EVA) udviklet af DHI til MIKE. Der er ved 10 udvalgte stationer fra Midtjylland og Sjælland desuden foretaget sammenligning med estimeret maksimum-afstrømning i forhold til observeret afstrømning.

Udover udtræk af maksimum- afstrømninger og genberegning af klimafaktorer på årsbasis for de ca. 250 vandføringsstationer med ”Peaks over threshold” og en tilhørende mere hensigtsmæssig Pareto fordelingsfunktion for ekstremværdianalysen. Der er i Fase 2 foretaget beregning af klimafaktorer for både kalenderåret og for sommerperioden 1/5 – 1/10. Kendskab til klimafaktorer for denne periode er vigtig, da denne viden kan nuancere effekten af klimaændringer også i forhold til afgrødernes vækstperiode.

Rapportens målgruppen er i første omgang fagfolk i kommuner, vandselskaber, regioner, stat, rådgivere mm., der arbejder med klimatilpasning
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider108
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 15 aug. 2014

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer38
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater