Kerteminde Vandværk. Organisk stof - mængde, sammensætning og vækstpotentiale

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

- Indvindingsboringerne er ikke filtersat i et og samme sammenhængende sand- og gruslag.
- Indvindingsvandet indeholder typisk mellem 3 og 5 mg/L NVOC. Koncentrationen af NVOC i de enkelte indvindingsboringer er nogenlunde konstant over tid, når der ses bort fra fejlanalyser /indskrivningsfejl.
- Indvindingsvandets indhold af jern og mangan fjernes effektivt under vandbehandlingen på vandværket.
- Indvindingsvandets farve i de i projektet undersøgte otte indvindingsboringer skyldes derfor ikke jern og mangan men humusstof, der domineres af fulvosyre. Humusstofferne er ikke sundhedsskadelige.
- Antallet af bakterier (kim) afhang ikke af vandets indhold af organisk stof (NVOC).
- Kun en meget lille del af vandets indhold af NVOC omsættes af bakterierne.
- Såvel farvetal, indhold af humusstof og NVOC er højest i boringer tæt på vandværket og det anbefales, at indvinde mest muligt fra de sydligste boringer (felt 3).

På denne baggrund burde det ikke være et problem for Kerteminde Vandværk at få tilladelse fra Kerteminde Kommune til at have forhøjede farvetal, da humusstof er hovedårsagen hertil. Den tidligere bekendtgørelse nr. 871 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fra 2001 gav mulighed for afgangsvand med højere farvetal når det skyldtes humusstoffer. Det skal dog bemærkes at bekendtgørelse nr. 1024 fra 2011 ikke giver samme mulighed for forhøjede farvetal ved forhøjede indhold af humusstoffer. Årsagen hertil kendes p.t. ikke.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationKerteminde Forsyning A/S
Antal sider86
Vol/bind2012
DOI
StatusUdgivet - 2 okt. 2012

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer83
Vol/bind2012

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater