Jordprøver fra grundvandsboringer. Geo-Vejledning 1. Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten. Særudgivelse.

C. Ditlevsen, Jette Sørensen, Tom Martlev Pallesen, Dorthe Pedersen, Ole Bjørslev Nielsen, Christian Christiansen, Birgitte Hansen, P. Gravesen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Med Folketingets vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsloven i 1998 blev det besluttet, at der over en årrække skulle foretages en nærmere kortlægning af grundvandsforekomsterne i Danmark med henblik på at beskytte disse for fremtiden. Kortlægningen blev i 2003 indbygget i Miljømålsloven, og blev indtil 2006 udført af de nu nedlagte amter. Opgaven videreføres nu af Statens Miljøcentre.

Som støtte for den nationale grundvandskortlægning udarbejder GEUS faglige vejledninger i forskellige aspekter af grundvandskortlægningen. Disse vejledninger udgives i en serie kaldet Geo-Vejledninger, og skal blandt andet kunne tjene som fagligt grundlag for de udbud af kortlægningsopgaver som miljøcentrene foretager.

Et vigtig led i grundvandskortlægningen er udførelse af undersøgelsesboringer. Formålet med disse boringer er at tilvejebringe den nødvendige forståelse for de geologiske, hydrauliske og geokemiske forhold ved den enkelte grundvandsforekomst. Gennem de seneste 10 års kortlægning er der opnået et stort erfaringsgrundlag ved tilsyn, prøvebeskrivelse og tolkning af geologien i disse boringer.

Nærværende Geo-Vejledning, der er den første i serien, sammenfatter erfaringerne med udtagning, beskrivelse og tolkning af jordprøver fra boringer til grundvandskortlægning, der i det følgende blot kaldes grundvandsboringer. Det er formålet, at vejledningen kan benyttes til at opnå et ensartet og solidt datagrundlag i den videre kortlægning f.eks. ved opstilling af geologiske, hydrostratigrafiske og hydrogeokemiske modeller.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med de statslige miljøcentre, og arbejdet er udført ved GEUS med deltagelse af ekspertise fra Århus Universitet, boreentreprenører og eksterne konsulenter.
OriginalsprogDansk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider108
ISBN (Elektronisk)978-87-7871-224-0
ISBN (Trykt)978-87-7871-218-9
StatusUdgivet - jul. 2008

Publikationsserier

NavnGeo-Vejledning
ForlagGEUS
Vol/bind1

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater