Interkalibrering af grundvandsprøvetagningen 2007 NOVANA

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne rapport præsenterer resultaterne fra den første interkalibrering af feltanalyser og prøvetagning inden for grundvandsovervågningen udført i maj 2007, hvor miljøcentrenes medarbejdere lavede en intensiv og effektiv interkalibrering af grundvandsprøvetagningen.

I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev mange daglige rutiner i felten inden for Grundvandsovervågningen lagt om. I flere af de nydannede statslige miljøcentre stod man med nyt personale til prøvetagningsopgaver eller nye feltlokaliteter, der skulle prøvetages og vedligeholdes.

Det blev derfor allerede på det første møde i Styringsgruppen for Grundvandsovervågnin-gen i januar 2007 besluttet at lave et fagmøde med interkalibrering af feltanalyser og prøve-tagningsteknikker. Fagmødet skulle være målrettet prøvetagerne i miljøcentrene, for samtidig at give en fælles faglig platform og dannelse af faglige netværk for denne gruppe med-arbejdere, der kan have få eller slet ingen fagkollegaer i dagligdagen.

Interkalibreringen viste, at grundvandsprøverne fra miljøcentrene generelt havde god præcision på målingerne af ilt, temperatur og pH. Til gengæld var præcisionen ikke lige så god på målingerne af ledningsevne og redoxpotentiale. Den dårlige præcision på redoxpotentia-lemålingerne var acceptabel, da der ikke stilles krav til kalibrering af elektroden.

Prøvetagerne havde også generelt en bedre præcision end nøjagtighed på målingerne. Dette pointerer behovet for teknisk eftersyn og nøjagtig kalibrering af instrumenterne.

Interkalibreringen viste også, at klorid – og jernanalyserne af grundvandet generelt havde lave usikkerheder både hvad angår analyseusikkerhed, prøvetagningsusikkerhed og usikkerhed mellem holdene. Den samlede usikkerhed var 9,9 % for jernanalyserne og kun 2,2 % for kloridanalyserne.

I forbindelse med undersøgelser af grundvandskvaliteten har fokus hidtil været på at opnå en høj sikkerhed i den kemiske analysekvalitet på laboratoriet. Betydningen af selve prøvetagningen for den statistiske sikkerhed i analyseresultaterne er et nyt udviklingsområde. Overraskende var det derfor, at resultaterne fra interkalibreringen i 2007 viste, at prøvetagningsusikkerheden (0-3,1 %) var lavere end analyseusikkerheden (1,8–7,2 %), med de laveste usikkerheder for kloridanalyserne.

Resultaterne fra interkalibreringen i 2007 tydeliggør, at grundvandsprøvetagningen i de statslige miljøcentre er på et højt fagligt niveau, hvad angår de undersøgte parametre. Inden for Grundvandsovervågningen vil der blive arbejdet videre med at undersøge og videreudvikle den statistiske sikkerhed i prøvetagningen. Der er igangsat en opfølgende interkalibrering i 2008, som fokuserer på betydningen af forpumpningen af boringen inden prøvetagning og på mere ustabile kemiske parametre fra karbonatsystemet.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider37
ISBN (Trykt)978-87-7871-215-8
DOI
StatusUdgivet - 2008

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater