Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding. Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering af grundvandsforekomster. Udarbejdet for Naturstyrelsen

Hans Jørgen Henriksen, Jørn Rasmussen, Martin Olsen, Xin He, Lisbeth Flindt Jørgensen, Lars Troldborg

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Nærværende rapport beskriver den konceptuelle tilgang og validering anvendt ved vurdering af vandbalance test for grundvandsmagasiner og påvirkningen af strømningsregimet på basis af ændringer i EQR værdier for smådyr (DVFI), planter (DVPI) og fisk (DFFVa) - se Graber et al. (2014). lndtrængning af saltvand mv., eller kvalitetsproblemer, f.eks. indtrængning af klorid, brunt vand og frigivelse af nikkel og arsen, der skyldes vandindvindingens påvirkning af grundvandsspejl og vandkredsløb, vurderes med udgangspunkt i udnyttelsesgraden for hver forekomst. Endelig er resultater for 1015 oplande mht. vandløbspåvirkning vist for 80, 50 og 20 % sandsynlighed for tilstandsændring som føIge af vandindvinding. 1015 punkter er relateret til grundvandsforekomster.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider63
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 19 aug. 2015

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.74
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater