Grundvand. Status og udvikling 1989–2018. Teknisk rapport

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Denne rapportering om grundvandets status og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989-2018 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og Landovervågning (LOOP). Grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne fra de almene vandværker præsenteres med udgangspunkt i boringskontrollen, der er en del af vandværkernes egenkontrol. Oplysninger om vandindvindingens størrelse er baseret på oplysninger fra indvindere af grundvand og overfladevand, dvs. vandværker, industrier, markvandere mv.

Denne rapport er led i en national, årlig rapportering. Rapporten har et landsdækkende fokus og indeholder ikke vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand, og dækker på ingen måde tilstandsvurderingerne af grundvandsforekomsterne i relation til vandrammedirektivet.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider169
ISBN (Elektronisk)978-87-7871-522-7
DOI
StatusUdgivet - 5 dec. 2019

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater