Grundvandsovervågning 2003

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

2002 blev et usædvanligt nedbørsrigt år med 862 mm mod normalen på 712 mm, hvilket betød, at grundvandsstanden ved afslutningen af vinteren 2001/2002 var på niveau med det højest registrerede i 20 år.

I mange områder i landet indvindes mere vand, end vurderet bæredygtigt for også at sikre tilstrækkeligt vand i vandløb og vådområder. På landsplan er ressourcen rigelig i forhold til oppumpningen i 2002, men den regionale fordeling er ikke i balance med de regionale behov.

Nitrat er fortsat et problem for en stor del af grundvandet. Halvdelen af grundvandsovervågningsboringerne indeholder nitrat, og 16% af boringerne indeholder nitrat over grænseværdien for drikkevand på SO mg/I.

Nitratindholdet i det helt unge grundvand viser en faldende tendens under sandjorde. Generelt vurderes det, at der på landsplan i det yngste grundvand kan ses en begyndende tendens til et fald i nitratindholdet, der måske kan tilskrives ændringer i landbrugets dyrkningspraksis siden vedtagelsen af Vandmiljøplanen i 1987. Den gennemsnitlige koncentration af nitrat overskrider dog stadig grænseværdien for drikkevand.

I overvågningsboringer og vandforsyningsboringer er der fundet høje værdier af uorganiske sporstoffer og i en del tilfælde i værdier over grænseværdien for drikkevand. Det er især aluminium, nikkel, zink og arsen, der overskrider grænseværdien.

Der er fundet pesticider i hver 4. boring i grundvandsovervågningen i både 2001 og 2002. I 8,5% af boringerne overskrides grænseværdien for drikkevand på 0,1 1,1g/l. Der er især fundet 8AM, triaziner og triazinnedbrydningsprodukter. Især stoffet deethylisopropylatrazin findes i et stadigt stigende omfang, og i ungt grundvand under landbrugsjorde i de fem landovervågningsområder er det fundet i 1 /3 af boringerne.

Der er i 2002 fundet pesticider i ca. 30% af vandværkernes boringerne, og heraf indeholdt 7% mere end grænseværdien for drikkevand. Sammenholdes dette med den indvundne vandmængde fra de samme boringer, var der pesticider! 37% afvandet, heraf 4% over grænseværdien for drikkevand
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider110
ISBN (Trykt)87-7871-117-7
DOI
StatusUdgivet - 1 dec. 2003

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ForlagGEUS

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater