Grundvandsovervågning 1999

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Formålet med grundvandsovervågningen er, at tilvejebringe viden om grundvandets tilstand og udvikling, især for at sikre godt drikkevand i fremtiden.

Hovedparten af det grundvand der indvindes til drikkevandsfremstilling i Danmark er kun i mindre grad påvirket af menneskelig aktivitet.

Betydelige dele af det øvre grundvand er dog i udpræget grad belastet med nitrat og pesticider, der især hidrører fra landbrugsdrift. Pesticiderne stammer dog også fra anvendelse i bymæssig bebyggelse og langs veje og jernbaner. I de senere år er mange boringer med højt nitrat- eller pesticidindhold blevet lukket.

I grundvandsovervågningen analyseres der nu for 45 pesticider eller nedbrydningsprodukter af pesticider og heraf er der fundet rester af i alt 37. I vandværksboringer er der fundet endnu flere stoffer, men i overvejende grad under grænseværdien for drikkevand på 0, I µg/1.

Indenfor de sidste otte år er der således fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i 23% af vandværkernes boringer, og i 9% er grænseværdien for drikkevand overskredet.

Også i drænvand er der fundet pesticider i stor mængde. Her er blandt andet fundet aktivstoffet glyphosat fra sprøjtemidlet Round-up, og nedbrydningsproduktet AMPA. Disse to stoffer er også fundet i enkelte højtliggende grundvandsboringer.

Efter et par meget tørre vintre er grundvandsstanden nu igen normal. Samtidig har en meget våd sommer i 1998 medført at vandindvindingen var den mindste i mange år.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider116
ISBN (Trykt)87-7871-073-1
DOI
StatusUdgivet - 1 dec. 1999

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ForlagGEUS

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater