Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg. Statusrapport fase 1.3

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Vejdirektoratet skal anlægge en ny motorvej gennem Silkeborg. Anlægget vil blive nedsænket i forhold til terræn på nogle strækninger, og det vurderes, at grundvandsforholdene er kritiske både for designet af anlægget og for arbejdet i anlægsfasen. En af de ukendte og potentielt kritiske faktorer er, hvorledes vandbalance og grundvandsforholdene vil være under et ændret klima om 100 år. Der findes i dag ingen relevant forskningsbaseret viden om, hvordan klimaændringer via ændringer i grundvandsforhold og hydrologiske forhold kan forventes at påvirke sådanne store danske vejanlæg, samt over hvor store usikkerheder, der vil være på sådanne estimater. Derfor har Vejdirektoratet behov for at tilvejebringe ny viden gennem forskningsbaserede undersøgelser.

På den baggrund er der i 2010 indgået et samarbejdsprojekt mellem Vejdirektoratet og GEUS med det overordnede formål gennem forskningsbaserede undersøgelser at frembringe ny viden om grundvandsforholdene af betydning for projektering, anlæg og drift af motorvejen gennem Silkeborg, herunder specielt at vurdere effekterne af klimaændringer på hydrologi og grundvand.

Denne rapport er skrevet i forbindelse med afslutningen af projektets fase 1 (projekteringsfasen). Der henvises til GEUS rapport 2011/136 for en nærmere gennemgang af resultater tidligere i projektet (fase 1.1 og fase 1.2: 2010-2011). Gennem hele projektets levetid har aktiviteter været afstemt med Vejdirektoratet behov for at opnå bedst muligt informationsgrundlag til projekteringen. Arbejdet har derfor været tæt koordineret med projekteringsarbejdet, herunder specielt Cowi’s arbejde, hvortil GEUS løbende har leveret modelleringsresultater.

Status rapporten opsummere projektarbejdet der er gennemført i 2012 og 2013. Der er to appendices til rapporten indeholdende notater fremsendt til Cowi og VD i projektforløbet. Begge notater er vedhæftet for at give en fornemmelse for hvad udviklingen af grundvandsmodellen med gradvis inddragelse af flere måledata betyder for estimerede grundvandsekstremer. Notaterne er angivet i omvendt kronologisk rækkefølge, og skal læses således at seneste notat i Appendix 1 afløser tidligere notat i Appendix 2. Rapporten opsummerer desuden hovedresultaterne fra en artikel om infiltrations scenarier baseret på Silkeborg modellen.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationVejdirektoratet
Antal sider43
Vol/bind2013
DOI
StatusUdgivet - 7 jun. 2013

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer43
Vol/bind2013

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater