Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg. Slutrapport

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Vejdirektoratet har bygget en ny motorvej gennem Silkeborg. For at reducere de støjmæssige og trafikale gener for borgerne i området er motorvejsanlægget på nogle strækninger blevet nedsænket så meget i forhold til terræn, at vejen her ligger under grundvandsspejlet. I forbindelse med projekteringen af motorvejen vurderedes, at grundvandsforholdene kunne være kritiske for vejanlægget, både under anlæg af vejen og i den permanente situation. En problemstilling var, hvorvidt vejens placering nede i grundvandsmagasinet ville forårsage blokering af grundvandsstrømmen med deraf følgende opstuvning af vandet på opstrømssiden af vejen. En anden ukendt og potentielt kritisk faktor var, hvorledes vandbalance og grundvandsforholdene vil være under et ændret klima om 100 år. Store danske vejanlæg har traditionelt ikke været dimensioneret til at tage hensyn til klimaændringers effekter på grundvandsforhold, og der fandtes ikke relevant forskningsbaseret viden om, hvordan klimaændringer via ændringer i grundvandsforhold og hydrologiske forhold kan forventes at påvirke sådanne store danske vejanlæg, samt over hvor store usikkerheder der vil være på sådanne estimater.

Derfor indledte Vejdirektoratet (VD) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i 2010 et samarbejde med det formål at frembringe ny viden om grundvandsforholdene af betydning for projektering, anlæg og drift af motorvejen gennem Silkeborg. VD-GEUS-samarbejdet er et forskningssamarbejde, som har kørt som et faseopdelt projekt i perioden 2010-2019. Som en del af projektet har der været et tæt samarbejde med rådgivere (COWI, Orbicon) og entreprenør (Arkil). Desuden har projektet deltaget i forskningsprojektet Hydrocast (http://hydrocast.dhigroup.com/) finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider25
Vol/bind2019
DOI
StatusUdgivet - 20 jan. 2020

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer30
Vol/bind2019

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater