Grundvand. Status og udvikling 1989–2021. Teknisk rapport

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

De seneste 100 år har nedbørsmængden i Danmark været stigende. DMI laver opgørelser af nedbørsmængder i Danmark og har for den seneste klimanormal (1991-2020) opgjort en stigning på ca. 7 % i forhold til den forudgående klimanormal (1961-1990) (DMI 2021). I absolutte tal svarer det til ca. 50 mm/år i forskel mellem de to klimanormaler, hvilket kan have medført en højere grundvandsstand i dele af landet. Højere grundvandsstand må især forventes at optræde i områder, der ikke er kunstigt drænet. I drænede områder vil en større nedbør især øge drænvandsafstrømningen til vådområder og vandløb. Drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på indvinding af grundvand med Christiansø som den eneste undtagelse, hvor der hovedsageligt benyttes afsaltet havvand som drikkevand. Omkring 2.600 almene vandværker står for hovedparten af grundvandsindvindingen til drikkevand. Derudover indvindes grundvand fra en række mindre ikke-almene vandværker, som hver forsyner mindre end 10 ejendomme.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider233
ISBN (Elektronisk)978-87-7871-576-0
DOI
StatusUdgivet - 3 mar. 2023

Emneord

  • grundvand overvågning
  • nitrat
  • pesticider
  • PFAS
  • Kvantitet
  • sporstoffer
  • Orgaiske forureninger
  • temperatur

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater