Grundvand. Status og udvikling 1989-2014. Teknisk rapport

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2014 som led i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO) og landovervågning (LOOP). Fra de almene vandværker præsenteres data fra egenkontrollen af grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne. Der er ligeledes i et vist omfang inddraget kemiske analyser af grundvand fra andre grundvandsundersøgelser, fx i forbindelse med kortlægningen af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Fra indvindere af grundvand og overfladevand; vandværker, industrier, markvandere mv. rapporteres indberettede oplysninger om vandindvindingens størrelse.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider196
ISBN (Trykt)978-87-7871-416-9
DOI
StatusUdgivet - 3 dec. 2015

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater