Grundvand. Status og udvikling 1989-2006

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret på data indsamlet af amterne i perioden 1989 til 2006, som led i den nationale grundvandsovervågning. Derudover præsenteres data fra vandværkernes egenkontrol af indvindingsboringernes vandkvalitet og omfang af vandindvinding, samt i et vist omfang data andre grundvandundersøgelser, fx i forbindelse med kortlægningen af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Data er præsenteret med en række enkle indikatorer, der opdateres i den løbende rapportering. Med udgangspunkt heri præsenteres resultater og konklusioner. Derudover vil der være en uddybende datapræsentation i varierende omfang, typisk i form af et tema. Omfanget af
analyseprogrammet for grundvandsovervågningen er fastlagt i rapporten ‘NOVANA’ – det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen’ (DMU 2005).
OriginalsprogEngelsk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider79
StatusUdgivet - 2007

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater