GEUS strategi 2012. Grundlag for resultatkontrakt 2012-2015. Geologi for samfundet. Viden til vækst og velfærd

GEUS

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS er en statsvirksomhed med egen lov, Lov nr. 536 af 6. juni 2007. GEUS’ formål og virke er fastlagt i loven med tilhørende bekendtgørelser, samt i en række andre love, hvori GEUS er tildelt løsning af specifikke opgaver.

GEUS’ bestyrelse fastsætter de generelle retningslinjer for GEUS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Det er således GEUS’ bestyrelse, som fastlægger og godkender GEUS’ strategiske grundlag.

Strategien er i forhold til ”GEUS’ strategier Grundlag for resultatkontrakt 2008-2011”, som den afløser, formuleret mere overordnet og i højere grad styret af krav og forventninger til GEUS. Disse er baseret på vurdering af tendenser i omverdenen, der i særlig grad er relevante for GEUS’ arbejdsområde.

GEUS’ formål og opgaver fremgår overordnet af GEUS’ mission, der er en kortfattet gengivelse af bestemmelserne herom i GEUS’ lov. GEUS’ vision er formuleret i Vision for GEUS “Geologi for et samfund i forandring” i form af 9 udsagn (se www.geus.dk). Visionen har et længere tidsperspektiv end strategien og er en formulering af det på langt sigt ønskværdige mål for institutionen.

Strategien udgør efter mission og vision det øverste niveau i GEUS’ styringskæde. Den konkrete udmøntning af de i strategien beskrevne temaer sker i form af strategiske indsatsområder, som indgår i ”Resultatkontrakt for GEUS 2012-2015”. Et strategisk indsatsområde er en målsat indsats på et udvalgt arbejdsområde, hvor der er behov for et særligt fokus. Den strategiske indsats skal udmøntes gennem projekter, hvoraf mange skal hjemtages i konkurrence, mens andre kan igangsættes af GEUS selv. Projektporteføljen vil være bedst kendt i strategiens første år, men strategien vil være styrende for, hvilke opgaver GEUS søger at opnå finansiering til.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider26
ISBN (Trykt)978-87-7871-321-6
StatusUdgivet - 2011

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater