Geofysisk forundersøgelse af Måde Deponi, Esbjerg Kommune

Alessandro Sandrin, Jakob K. Keiding

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Måde Deponi er beliggende nær Esbjerg. Esbjerg Kommune undersøger mulighederne for at ibrugtage dele af arealet, som ikke er aktivt som losseplads længere, til andre erhvervsmæssige formål. Her rapporteres geofysiske undersøgelser af deponeringsenhed 561-201 med henblik på kortlægning af dybden af deponiet, mulige interne variationer i affaldet og afgrænsning af deponiet. Forundersøgelserne omfatter magnetisk og 2D refraktionsseismiske undersøgelser, som bidrager med viden for eventuel yderligere planlægning af opgravning, nyttiggørelse og bortskaffelse af affaldet (landfill mining).

Den magnetiske undersøgelse viste, at selve deponiområdet er mere magnetisk end omgivelserne, hvilket hovedsageligt skyldes indhold af magnetisk materiale (jern) i affaldet. På baggrund af resultaterne fra den magnetiske undersøgelse er det muligt at afgrænse deponiet mod syd og sydvest og kortlægge affaldets heterogenitet. Der blev fundet et antal magnetiske anomalier, specielt to store anomalier i den nordlige ende af deponiet og flere mindre overfladenære anomalier.

Der blev målt 2D refraktionsseismik langs ni linjer, der hver var 115 m lange. Linjerne var placeret så hele deponiet blev dækket og således, at de vigtigste magnetiske anomalier, som blev fundet ved den magnetiske undersøgelse, blev dækket. Resultaterne af modelleringen af data fra den seismiske undersøgelse viser, at dybden af deponiet sandsynligvis ligger ca. 20 m under terrænoverfladen langs én af de målte linjer. Støj fra industrielle aktiviteter i området påvirkede for de fleste linjer desværre de seismiske data negativt, hvilket betød, at bunden af deponiet ikke kunne findes for alle dele af deponiet. Hastighedsvariationer målt i affaldet skyldes sandsynligvis kompaktering (øgede hastigheder med dybden) og til dels variationer i affaldssammensætningen.

Volumenet af Måde Deponi er estimeret til at være mellem 1,3 km3 til 2,3 km3, som dog er forbundet med stor usikkerhed pga. dårligt kendskab til deponiets tykkelse.

Det anbefales, at dette studie efterfølges af opfølgende undersøgelser, så omkostninger til opgravning og bortskaffelse af affaldet bedre kan vurderes. En eventuel 2. fase bør fokusere på prøveboringer og prøveopgravninger med henblik på affaldskarakterisering og bedre bestemmelse af placeringen af deponiets bund. Baseret på resultaterne af de geofysiske forundersøgelser anbefales, at der foretages 4-5 prøveboringer og to prøveopgravninger. Yderligere geofysiske undersøgelser, fx geoelektrisk og induceret polarisations undersøgelser vil ligeledes være nyttige.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Antal sider40
ISBN (Trykt)978-87-7871-546-3
DOI
StatusUdgivet - mar. 2021

Publikationsserier

NavnMiMa rapport
Nummer1
Vol/bind2021

Emneord

  • Denmark
  • MiMa

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater