Forundersøgelser og evt. etablering af nye sugecellefelter ved station 2 og 3 i LOOP 3 ( Horndrup Bæk). Forundersøgelse: Test af sugeceller, slangelængder og flaskestørrelser

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne rapport og den bagvedliggende undersøgelse er foranlediget af Naturstyrelsen Kronjylland. En af Naturstyrelsens opgaver er at opsamle jordvand under landbrugsarealer som en del af det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA). Det sker fra marker med sugecellefelter bestående af 10 sugeceller per felt. I LOOP 3, Horndrup Bæk oplandet, ligger sugecellefelterne ved station 2 og 3 på en sådan måde at flere sugeceller får dobbelt gødskning, dvs. gødskning fra 2 sider /1/.

Naturstyrelsen har derfor iværksat en forundersøgelse af om der kan placeres nye sugecellefelter længere inde på marken så gødningsoverlap undgås. Mere specifikt skal det undersøges om jordbundsforholdene længere inde på de 2 marker er sammenlignelige med jordbundsforholdene omkring de eksisterende 2 sugecellefelter. Og det skal undersøges om der ved en placering af nye sugecellefelter længere inde på markerne vil kunne opsamle tilstrækkelig vand fra sugecellerne til prøvetagning /2/.

Forundersøgelser består af 2 dele /2/:
1) Udførelse af en EMI/EM38 kortlægning af 10.000 m 2 ved hver af de 2 stationer. Målingerne skal dels give mulighed for at vurdere variationen i teksturforhold i et område omkring de eksisterende sugecellefelter, og dels om muligt at foreslå placeringer af 2 nye sugecellefelter /3/.
2) Der skal laves test med sugecelle, slangelængder, startvakuum og flaskestørrelser, således at det kan godtgøres at alle celler i et nyt felt kan levere tilstrækkeligt vand til prøvetagning og vandkemiske analyser selvom afstanden til opsamlingsbrønden øges.

Denne rapport omhandler forundersøgelsernes del 2, test med sugeceller.

Ved test med sugeceller belyses betydningen af forskelle i slangelængder, flaskestørrelser og startvakuum for det opsamlede vandvolumen og restvakuum.

Det eksisterende prøvetagningssystem og prøvetagningsprocedure for Landovervågningsoplande er beskrevet i afsnit 2.2 og 2.3 i /4/ og i /5/.

I en test af slangelængder og eventuel ændring i sugekapacitet indgår en test af opsamlingsvolumen ved nuværende slangelængde (max. 25 m) og nuværende flaskestørrelse (1 L) samt mulige kommende maksimale slangelængder ved henholdsvis nuværende flaskestørrelse og evt. større fremtidige flasker på 2 L eller endnu større, fx 4 L. I testen indgår også om det kan blive nødvendigt at sænke begyndelsesvakuum til under de -0,7 bar, der er kravet i /4/. Testen skal sandsynliggøre om det opsamlede volumen ved længere slange og evt. større flaske nogenlunde svarer til det nuværende koncept /2/, /4/ og /5/.

Den gennemførte test vurderes at have en bredere anvendelighed i LOOP-programmet end for den konkrete problemstilling for 2 stationer i LOOP3.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider40
Vol/bind2016
DOI
StatusUdgivet - 22 jun. 2016

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.27
Vol/bind2016

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater