Forundersøgelser og evt. etablering af nye sugecellefelter ved station 2 og 3 i LOOP 3 ( Horndrup Bæk). Forundersøgelser: EMI kortlægning

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne rapport og bagvedliggende kortlægning er foranlediget af Naturstyrelsen, Kronjylland. I forbindelse med det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA) har Naturstyrelsen til opgave bl.a. at indsamle jordvand under landbrugsarealer i såkaldte landovervågningsoplande (LOOP). Det sker fra marker med sugecellefelter. I LOOP 3, Horndrup bæk oplandet, ligger sugecellefelterne i station 3.02 og 3.03 med en placering, så der med den nuværende dyrkningspraksis sker en dobbeltgødskning fra to sider hen over en del af sugecellerne (gødskningsoverlap).

Naturstyrelsen har derfor iværksat en forundersøgelse af om to stationer med sugecellefelter kan flyttes længere inde på markerne, så gødningsoverlap undgås, samtidig med at der opsamles tilstrækkelig vand fra sugecellerne (Naturstyrelsen 2015).

Forundersøgelsen består af to dele:
1) Ved hver af stationerne udføres en EMI kortlægning af et 10.000 m 2 område. Formålet med målingerne er dels at få en kortlægning af området omkring de eksisterende sugecellefelter, så det giver mulighed for at sammenligne de geologiske forhold i områderne med forholdene ved de eksisterende felter, og dels om muligt at foreslå placeringer af to nye sugecellefelter i overensstemmelse med anbefalingerne i ”Notat: Koncept for etablering af ny station i LOOP” (Blicher-Mathiesen & Hansen, 2013).
2) Der skal laves test med sugecelle, slangelængder, vakuum og flaskestørrelse, så det godtgøres, at alle celler i et nyt felt kan levere tilstrækkeligt vand.

Formålet er at vurdere om der kan etableres nye sugecellefelter på baggrund af de geofysiske forundersøgelser og test af sugeceller.

Denne rapport omhandler forundersøgelsernes del 1, EMI kortlægningen. Resultaterne af EMI kortlægningen præsenteres. Der foretages en vurdering af om sugecellefelterne kan flyttes til et andet område med tilsvarende jordbundsforhold og geologiske forhold inden for det angivne kortlægningsområde, og forslag til placering af nye felter beskrives.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider25
Vol/bind2016
DOI
StatusUdgivet - 22 jun. 2016

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.26
Vol/bind2016

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater