Forundersøgelser og evt. etablering af nye sugecellefelter ved station 2 og 3 i LOOP 3 ( Horndrup Bæk). Etablering af nye 2 sugecellefelter: St. 3.07 og St. 3.08

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne rapport og de bagvedliggende undersøgelser er foranlediget af Naturstyrelsen Kronjylland. En af Naturstyrelsens opgaver er at opsamle jordvand under landbrugsarealer som en del af det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA). Det sker fra marker med sugecellefelter bestående af 10 sugeceller per felt. I LOOP 3, Horndrup Bæk oplandet, ligger sugecellefelterne ved station 2 og 3 på en sådan måde at flere sugeceller får dobbelt gødskning, dvs. gødskning fra 2 sider /1/.

Naturstyrelsen iværksatte derfor en forundersøgelse af om der kunne placeres nye sugecellefelter længere inde på marken så gødningsoverlap kan undgås. Mere specifikt er det blevet undersøgt om jordbundsforholdene længere inde på de 2 marker er sammenlignelige med jordbundsforholdene omkring de eksisterende 2 sugecellefelter. Desuden er det blevet undersøgt om der ved en placering af nye sugecellefelter længere inde på markerne vil kunne opsamle tilstrækkelig vand fra sugecellerne til prøvetagning /2/.

Forundersøgelserne bestod af 2 dele /2/:
1) Udførelse af en EMI/EM38 kortlægning af 10.000 m 2 ved hver af de 2 stationer. Målingerne giver dels mulighed for at vurdere variationen i teksturforhold i et område omkring de eksisterende sugecellefelter, og dels om muligt foreslå placeringer af 2 nye sugecellefelter /3/
2) Udførelse af test med sugecelle, slangelængder, startvakuum og flaskestørrelser, således at det kan godtgøres om alle celler i et nyt felt kan levere tilstrækkeligt vand til prøvetagning og vandkemiske analyser selvom afstanden til opsamlingsbrønden øges.

Resultaterne af de 2 forundersøgelser er beskrevet i rapporterne /7/ og /8/. På grundlag af disse forundersøgelser blev det besluttet at iværksætte etableringen af nye sugecellefelter.

Denne rapport omhandler etablering af nye 2 sugecellefelter, St. 3.07 (ObservationStedNr 30907) og St. 3.08 (30908), i Landovervågningsoplandet LOOP 3. St. 3.07 er etableret på samme mark som den eksisterende station 3.02 (30902), og St. 3.08 er etableret på samme mark som den eksisterende station 3.03 (30903).

Installationen af nye sugeceller følger principperne fra etableringen af de eksisterende stationer /6/ med tilføjelser jf. /3/. Det eksisterende prøvetagningssystem og prøvetagningsprocedure for Landovervågningsoplande er beskrevet i afsnit 2.2 og 2.3 i /4/ samt i /5/ og /6/.

Sugecellerne blev alle installeret i december måned 2015. Men blandt andet den megen regn i november og december 2015 besværliggjorde feltarbejdet, således at etableringen af de 2 stationer først blev afsluttet primo marts 2016 efter ophøret af den udbredte nattefrost i januar og februar måned.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider21
Vol/bind2016
DOI
StatusUdgivet - 22 jun. 2016

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.28
Vol/bind2016

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater