Forstudium til vurdering af udbredelse og påvirkning af grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i det udrænede og drænede landskab. Udarbejdet for Naturstyrelsen

Bertel Nilsson, Marianne B. Wiese, Lisbeth Tougaard, Anker Lajer Højberg, Lars Troldborg, Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev Greve, Sonja Ti Lind

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

De seneste to hundrede års afvanding af lavbundsjorde i Danmark har medført en betydelig reduktion i de arealer hvor de våde naturtyper kan vokse. Digitalisering af fire historiske kortværker har givet ny indsigt i hvilke afvandingsperioder og afvandingsmetoder der har været mest indgribende i disse våde naturtypers udbredelse.

I forbindelse med udarbejdelse af Statens Vand- og Naturplaner skal Naturstyrelsen tilvejebringe et landsdækkende overblik over de steder hvor grundvandsafhængige terrestriske økosystemer (GATØ naturtyper) forekommer i forskellig naturkvalitet og bevaringsstatus (dårlig til høj). Tilstandsvurderingen skal gøres arealdækkende på landsplan og baseres på data der er eller kan gøres tilgængelige. Denne rapport sammenfatter et arbejde udført af GEUS og Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet for Naturstyrelsen, hvor ny viden er tilvejebragt om udbredelse og påvirkning af grundvandsafhængige terrestriske naturtyper (GATØ) i det udrænede og drænede landskab (seneste 200 år). Vurderingerne bygger på digitalisering af tre historiske kortværker (O1 kortet, de høje målbordsblade og de lave målbordsblade) og det moderne AIS kortgrundlag.

GATØ naturtyperne er gennem historien blevet påvirket som følge af afvanding af de våde lavbundsarealer. Afvandingen er sket som et resultat af en mere eller mindre tilsigtet menneskeskabt indgriben i vandets kredsløb. Grøftning, rør dræning, vandindvinding, intensivering af landbrugsdriften og øget bydannelse i lavbundsarealerne har til forskellig tid fundet sted. Nærværende arbejde giver en vurdering af om etablering af et eller flere af disse afvandingsindgreb kan forklare ændringer i den arealmæssige udbredelse af vådområder i de seneste 200 år.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider137
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 18 dec. 2014

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer73
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater