Foreløbig evaluering af CO2 lagringspotentiale af de saline akviferer i Nordsøen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

I 2021 indgik regeringen med et bredt flertal i folketinget en aftale om en køreplan for lagring af CO2 i den danske undergrund. Målet var at udarbejde en samlet CCS‐strategi for Danmark over de kommende år.

GEUS blev i den anledning bedt om at kortlægge egnede CO2 lagringskomplekser, herunder vurdere reservoir‐ og seglegenskaber samt ud fra en seismisk tolkning og kortlægning, at foretage en foreløbig udvælgelse af saline akviferer med henblik på at evaluere deres CO2 lagringskapacitet.

Det endelige formål med denne kortlægning er at vurdere potentielle CO2 lagerlokaliteter, så en yderligere modning af lokaliteterne efterfølgende kan give et mere detaljeret overblik over den samlede CO2 lagringskapacitet i den danske undergrund.

Denne rapport består dels af en sammenfatning (Del 1; findes også som et separat notat (GEUS‐Notat 12_EN‐22‐01) af de vigtigste resultater fra en selvstændig teknisk rapport (Del 2) som geografisk dækker den danske del af Nordsøen. Sammenfatningen afsluttes med anbefalinger for det videre arbejde.

Den tekniske del af rapporten beskriver starten på det strategiske arbejde og fokuserer på en gennemgang af reservoirkvalitet og seglintegritet ud fra eksisterede data, samt en kortlægning og beskrivelse af en række udvalgte strukturer, udvalgt på baggrund af geografisk beliggenhed, tilgængelige seismiske data, og gode reservoiregenskaber. Rapporten indeholder også en mere detaljerede beskrivelse af den simple CRS/CCRS playkortlægning som omtales i sammenfatningen (Del 1) og som på kortform sammenfatter vigtige faktorer som tilstedeværelse af gode reservoir og tilhørende overliggende lag med god seglintegritet forbundet via et lagringskompleks (reservoir‐seglpar).
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Antal sider183
Vol/bind2022
DOI
StatusUdgivet - 10 maj 2022

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer15
Vol/bind2022

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 3: Energiressourcer

Citationsformater