Fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS). Tekniske barrierer for CCUS i Danmark. Revideret udgave, april 2021. GEUS Notat

Karen Lyng Anthonsen, Lars Henrik Nielsen, Carsten Møller Nielsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

For at opfylde globale mål om at begrænse CO2-udledningen til atmosfæren er interessen for geologisk lagring og udnyttelse af CO2 i Danmark vokset. GEUS blev derfor sidst i 2019 bedt om at iværksætte forskningsinitiativer og analyser i 2020 relateret til mulige tekniske barrierer for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse (CCUS) i Danmark og om at bidrage til etablering af et teknisk grundlag for muligheder for CCUS i Danmark. Undersøgelsens overordnede mål er at bidrage til etableringen af et dansk CCUS-forskningscenter og grundlaget for 1–2 store demonstrationsanlæg i Danmark, idet undersøgelsen omfatter (1) det tekniske potentiale for udvikling af omkostningseffektive CO2-opsamlingsteknologier, (2) potentialerne for både midlertidig og permanent lagring af CO2 i den danske undergrund, (3) kortlægning af transportmuligheder mellem punktkilder og anvendelse, placeringer eller oplagringssteder, og (4) CO2-forbrugspotentialerne, herunder ’business cases’ til konvertering af CO2 til produktion af syntetisk brændstof (PtX).

Dette notat opsummerer hovedkonklusioner og resultater af arbejdet i projektet ”Fangst, lagring og anvendelse af CO2 (CCUS), Spor 3: Tekniske barrierer for CCUS i Danmark”. Opsummeringen bygger på 35 tekniske rapporter, analyser og notater som alle er listet sidst i dette notat. Der refereres til det tekniske baggrundsmateriale ved brug af [x].

Projektet er udført som et samarbejde mellem GEUS, Energistyrelsen (ENS), Gas Storage Denmark (GSD) og Energinet. Områderne CO2-fangst, transport, infrastruktur og anvendelse er blevet varetaget af ENS suppleret af Energinet omkring transport af CO2 i rørledningsnettet. GEUS har haft projektledelsen, samt alle undersøgelser og forskningsaktiviteter vedrørende CO2-lagring, herunder sikkerhed og overvågning, hvor GSD aktivt har deltaget med deres viden fra Stenlille gaslagret.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider44
DOI
StatusUdgivet - 27 apr. 2021

Programområde

  • Programområde 3: Energiressourcer

Citationsformater