Faglige resultater 2020

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Abstrakt

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS’ aktiviteter har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til andre danske ministerier og Grønlands Selvstyre.

GEUS skal drive forskning på højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold. GEUS har en bestyrelse, der sikrer institutionens forskningsuafhængighed.

Statslige institutioner skal udarbejde en årsrapport. Der gælder særlige regler for indhold og omfang af
årsrapporter, og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS’ faglige aktiviteter i denne. Det er derfor GEUS’
opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport for regnskabsåret 2020.

Denne faglige afrapportering følger strukturen i Resultatplan 2020–2023 og Arbejdsprogram 2020 og giver en oversigt over og vurdering af opnåede resultater. De faglige aktiviteter er organiseret indenfor GEUS’ strategiske temaer og mål, defineret i GEUS’ Strategi 2020–2023. Faglige resultater 2020 afrapporterer første år i Resultatplan 2020–2023.
OriginalsprogDansk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider48
ISBN (Elektronisk)978-87-7871-543-2
StatusUdgivet - mar. 2021

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater