Faglige resultater 2019

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

GEUS’ medarbejdere har i løbet af 2019 gennemført ca. 700 faglige og organisatoriske projekter. De væsentligste aktiviteter er i GEUS’ Arbejdsprogram 2019 beskrevet i Strategiske Indsatsområder, hvoraf 14 indeholder faglige aktiviteter og tre vedrører ”Organisations- og Personaleudvikling”. I alt 11 af de faglige projekter er opfyldt og tre er delvist opfyld, mens to af de tre organisatoriske projekter er opfyldt og det sidste delvist opfyldt. I de Strategiske Indsatsområder er samlet beskrevet 155 aktiviteter i 2019, og af disse er
139 nået fuldt ud, tre er delvist nået og 13 er ikke nået. Af særlige større strategiske mål for hele resultatkontraktperioden der ikke er opfyldt, kan nævnes etablering af en national, 3D geologisk model, hvor det heller ikke i 2019 lykkedes at skaffe ekstern finansiering. Sammen med eksterne partnere arbejdes der videre med dette for organisationen vigtige projekt. Andre projekter er på grund af travlhed mv. blevet nedprioriteret eller forsinket, men vil blive gennemført i løbet af 2020. Af større aktiviteter i 2019 kan nævnes at som et udspil under den nye regeringens ambitiøse plan for reduktion af drivhusgasser i atmosfæren, er der i GEUS i 2019 etablere et åbent center for Carbon Capture Use and Storage (CCUS), og dette foregået i et samarbejde med Energistyrelsen og GasStorage Danmark. Formålet med dette arbejde er at undersøge mulighederne for at deponere CO2 i den danske undergrund. Centeret forventes at blive flerårigt. Et projekt for en revision af den offentlige geologi- og vanddatabase, Jupiter, som GEUS vedligeholder og udvikler, er udarbejdet med en projektgruppe af brugere, og der er med Miljøstyrelsen søgt om finansiering af projektet med henblik på gennemførelse fra 2020. Den organisatoriske udvikling af GEUS har i 2019 har især været fokuseret på tre større initiativer. For det først en udskiftning af de administrative og indførelse af en ny økonomisk styringsmodel for institutionen. For det andet udarbejdelse af en ny strategi for perioden 2020 til 2023, som bestyrelse godkendte i december måned, og for det tredje påbegyndelse af en renovering af GEUS-laboratorierne i Øster Voldgade 10 komplekset. Der har de seneste år været en udvikling hen imod afrapportering af projekter i videnskabelige artikler eller som powerpoint, evt. med GIS tematiske kort, og i mindre grad i form af rapporter. Der er således sket en (over)opfyldelse af målet for videnskabelige artikler i 2019, idet der er publiceret artikler svarende til 201 point efter Uddannelses- og Forskningsministeriet bibliometriske forskningsindikator, hvor måltallet var 160. Der er også sket et fald i populærvidenskabelige artikler, hvor der heller ikke er målopfyldelse. En del af forklaringen er her muligvis (udover øget fokus på videnskabelig publicering) at medarbejdere glemmer at få indberettet denne kategori af formidling til GEUS’ registreringssystem. Medarbejdere på GEUS bidrog i 2019 til vejledning af ti ph.d.-studerende, der opnåede grad, hvor måltallet var 12. Som følge af en omprioritering fra de bevilgende myndigheder, lægges der i forskningsprojekter nu mindre vægt på uddannelse af ph.d.-kandidater, og GEUS medarbejdere medvejledte i 2019 i alt 49 ph.d.-studerende mod måltallet på 60.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider101
ISBN (Trykt)978-87-7871-525-8
StatusUdgivet - mar. 2020

Publikationsserier

NavnSærudgivelse

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Faglige resultater 2019'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater