Faglige resultater 2016

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Energi‐, Forsynings‐ og Klimaministeriet (EFKM). GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.

Der gælder særlige regler for indhold og omfang af årsrapporter (se Moderniseringsstyrelsens Vejledning om årsrapport for statslige institutioner, november 2016), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS’ faglige aktiviteter i årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport for regnskabsåret 2016.

Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2016 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater.

GEUS’ er en forskningsinstitution i EFKM, men GEUS har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljøministeriet og Grønlands Selvstyre. GEUS’ Faglige resultater 2016 rapporterer første år i Resultatkontrakt mellem GEUS og EFKM 2016‐2019.

GEUS har ti faglige afdelinger, der er organiseret i 5 programområder som vist i diagrammet på den følgende side. I denne rapport præsenteres de faglige resultater for 2016 først for de 5 programområder, herefter præsenteres Organisations‐ og Personaleudvikling og endeligt gives Årets Resultater i tal.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider71
ISBN (Trykt)978‐87‐7871‐462‐6
StatusUdgivet - mar. 2017

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN1903-105X

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater