Faglige resultater 2015

Lisbeth Flindt Jørgensen (Redaktør), Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM). GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.

Der gælder særlige regler for indhold og omfang af årsrapporter (se Moderniseringsstyrelsens Vejledning om årsafslutning 2015, oktober 2015), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS’ faglige aktiviteter i årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret 2015.

Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2015 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater.

GEUS’ er en forskningsinstitution i EFKM, men GEUS har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljø- og Fødevareministeriet og Grønlands Selvstyre.

GEUS’ Faglige resultater 2015 rapporterer fjerde og dermed sidste år i Resultatkontrakt mellem GEUS og EFKM 2012-2015, og der er derfor også gjort status over målopfyldelse for hele resultatkontraktperioden.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider87
ISBN (Trykt)978-87-7871-433-6
StatusUdgivet - apr. 2016

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN1903-105X

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater