Faglige resultater 2010

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.

Der gælder særlige regler for indhold og omfang af årsrapporter (se Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november 2010), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS’ faglige aktiviteter i årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret 2010.

Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2010 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater.

GEUS’ er en forskningsinstitution i Klima- og Energiministeriet, men GEUS har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljøministeriet. Der er derfor redegjort for GEUS’ bidrag til de to ministeriers overordnede strategiske mål for 2010.

GEUS’ Faglige resultater 2010 rapporterer hermed tredje år i GEUS’ resultatkontrakt 2008-2011 med Klima- og Energiministeriet.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider61
ISBN (Trykt)978-87-7871-304-9
StatusUdgivet - mar. 2011

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN1903-105X

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater