Faglige resultater 2008

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

De Nationale Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder.

GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS skal endvidere foretage kortlægning, overvågning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling om de nævnte forhold.

Der gælder særlige regler for indhold og omfang af Årsrapporter (se Økonomistyrelsens vejledning af 18. december 2008), og det er derfor ikke muligt at rapportere GEUS’ faglige aktiviteter i Årsrapporten. Det er imidlertid GEUS’ opfattelse, at der er behov for en kortfattet gennemgang og vurdering af årets faglige resultater som et selvstændigt supplement til den økonomiske gennemgang af institutionen præsenteret i Årsrapport Regnskabsåret 2008.

Den faglige gennemgang følger strukturen i Arbejdsprogram 2008 og giver en oversigt over GEUS’ faglige aktiviteter på de enkelte programområder med særlig vægt på en vurdering af de opnåede resultater. Dog er der i Resultatkontrakt 2008-2011 mellem GEUS og Klima- og Energiministeriet enkelte ændringer i forhold til Arbejdsprogram 2008. I disse tilfælde er Resultatkontrakten grundlaget.

GEUS er en forskningsinstitution i Klima- og Energiministeriet, men GEUS har også en betydelig del af sine opgaver i tilknytning til Miljøministeriet. Derfor er der redegjort for GEUS bidrag til de to ministeriers overordnede strategiske mål (benævnt “koncernmål” i Miljøministeriet).

GEUS’ Faglige resultater 2008 rapporterer hermed første år i GEUS resultatkontrakt 2008-2011 med Klima- og Energiministeriet.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider54
ISBN (Trykt)978-87-7871-241-7
StatusUdgivet - apr. 2009

Publikationsserier

NavnSærudgivelse
ISSN1903-105X

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater