Faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof i 2016-18

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Naturstyrelsen bad den 11. november 2015 GEUS om en faglig vurdering af den forventede betydning af en udfasning af normreduktionen for kvælstof i 2016-2018 med hensyn til nitratkoncentrationer i grundvandet i grundvandsforekomsterne.

GEUS vurderede, at det på grund af manglende data ikke ville være muligt at gennemføre en sådan vurdering for de enkelte grundvandsforekomster, og foreslog i stedet en overordnet, national vurdering baseret på nitratanalyser fra iltet grundvand i indtag fra grundvandsovervågningen. Der udføres en analyse af sammenhængen mellem årlig gennemsnitlig nitratindhold i nitratpåvirket iltet nitratholdigt grundvand og gødningstilførsel af kvælstof i landbruget. På baggrund af denne analyse opstilles en korrelation mellemnitratindholdet i iltet grundvand og gødningstilførsel til landbruget. Hernæst estimeres, på det nationale niveau, ændringen i nitratindholdet i iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof og mergødskning i 2016-18. Den geografiske fordeling af alderen af iltet grundvand i indtag i grundvandsovervågningen bruges til at vurdere tidspunkt for merpåvirkningen. Desuden gives en vurdering af de kvantitative forhold, idet den estimerede grundvandsdannelse over den aktuelle 3-års periode (2016-2018) relateres til vurderinger af det samlede grundvandsvolumen. Der gives en vurdering af usikkerhed og repræsentativitet af analyseresultaterne.

Analysen baserer sig på data fraet SAS-dataudtræk af Jupiter-databasen den 22. april 2015 indeholdende data fra 1988 og frem til 2014 (inklusiv), som anvendes til den årlige rapportering fra grundvandsovervågningen i 2015(Thorling m.fl., 2015a). Analysen er en viderebearbejdning af data, der også præsenteres i den årlige rapport fra grundvandsovervågningen i 2015, og som er under bearbejdning i dNmark forskningsalliancen (http://dnmark.org/).
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider23
Vol/bind2016
DOI
StatusUdgivet - 23 feb. 2016

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.4
Vol/bind2016

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater