Fælles grundvand - Fælles ansvar: WP2 Hydrologisk model

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Formålet med arbejdspakke 2 er at opstille en hydrologisk model for indvindingsoplandene til kildepladserne Bolbro og Eksercermarken, så det vil være muligt:

• At gennemføre en sårbarhedsvurdering for de to kildepladser, herunder en analyse af indvindingsoplande, transportveje og transporttider, under hensynstagen til gældende indvindingstilladelser.
• At vurdere effekten af ændrede indvindingsmønstre i den historiske periode 1900-1989.
• At konstruere en model, som efterfølgende kan danne udgangspunkt for evaluering af effekten af fremtidige klimaændringer samt beregninger af transporten fra forurenings-kilder i modelområdet.

Den hydrologiske model tager afsæt i DK-modellen for Fyn samt den såkaldte Odense City model, der blev udviklet for Region Syddanmark i 2016. Formålet for Odense City modellen var at synliggøre omfanget af de klimabetingede grundvandsstigninger i Odense Kom-mune, som i store områder er stærkt urbaniseret. Derfor blev forhold vedrørende befæ-stelse og afdræning via utætte kloakker prioriteret i opsætningen af modellen.

I den aktuelle opgave er der fokuseret på et mindre område, se figur 1.1, og for dette om-råde er en nyudviklet geologisk model (Sandersen og Kallesøe, 2017) indbygget i den hy-drologiske model. Der er fokuseret på de primære magasiner, som Vandcenter Syd (VCS) indvinder vand fra, og der er hermed opnået en beskrivelse af de geologiske variationer på et detaljeret niveau.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationOdense Kommune
Antal sider64
Vol/bind2018
DOI
StatusUdgivet - 26 sep. 2018

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer33
Vol/bind2018

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater