EUSeaMap verifikation og opgradering. Fase 3: Opgradering af sedimentkort i Natura 2000 områder i Kattegat og den vestlige Østersø. Udført for Naturstyrelsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Naturstyrelsen i Danmark (NST) har i de seneste 3 år finansieret flere storskala marine kortlægningsprojekter i Nordsøen og i Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen. For at sammenstille disse store kortlægningsprojekter samt gøre resultaterne anvendelige i forbindelse med at opfylde de danske forpligtelser overfor EU-initiativer (Havstrategidirektivet, Habitatdirektivet, Direktivforslag vedr. maritim fysisk planlægning, miljøvurderingsprocesser), blev projektet "EUSeaMap verifikation & opgradering" indledt tilbage i 2011 (Al-Hamdani & Leth, 2012

EUSeaMap er et EF / DG Mare finansieret projekt som er en del af et større projekt " Preparatory Actions for European Marine Observation and Data Network, EMODnet ", som blev lanceret i 2009 og sluttede i 2011. EUSeaMap har produceret et storskala habitatkort for store dele af de europæiske farvande. EUSeaMap modtog baggrundsdata til produktionen af habitatkortet fra to andre EMODNET projekter, nemlig “geologi” projektet og “hydrografi” projektet. ”Geologi” projektet bidrog med et standardiseret havbundssedimentkort for de europæiske farvande, og ”hydrografi” projektet bidrog med de nødvendige batymetri data for disse farvande. Konfidensniveauet af det resulterende habitatkort er afhængig af input datas konfidensniveau og nøjagtighed. Sedimentkortet over de europæiske farvande viste et signifikant lavt konfidensniveau på store områder f.eks. i den danske del af Nordsøen. Det blev derefter anbefalet, at alle de deltagende lande skal arbejde på at opgradere deres territoriale havbundssediment kort, når nye datasæt blev produceret. Det er det vi i Danmark har gjort i de tre projektfaser som EUSeaMap verifikation og opgradering, fase I, II og III omhandler.

I denne tredje fase af projektet er resultaterne fra de seneste marine undersøgelser, blevet brugt til at verificere og forbedre det eksisterende havbundshabitatkort, der udgør et centralt element i ovennævnte administration. Fase III har således til formål at bearbejde de nyeste sæt af undersøgelsesdata og bruge dem til at opgradere sedimentkortet over Kattegat og den vestlige Østersø.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider43
Vol/bind2014
DOI
StatusUdgivet - 13 jun. 2014

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.30
Vol/bind2014

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater