EUSeaMap verifikation og opgradering. Fase 2: Opgradering af sediment kort over den danske del af Kattegat og Østersøen. Udført for Naturstyrelsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Nærværende projekt er en videreførelse af EUSeaMap initiativet, hvis formål er at sammenstille et modelleret storskala habitatkort over de europæiske farvande (Cameron et al. 2011) dækkende over 2 mio. km2. Projektet blev gennemført i 2011 og var finansieret af EU/DG-Mare som en del af de forberedende aktioner (Preparatory Actions) for The European Marine Observation Data Network (ref. EMODnet). På baggrund af de to forudgående EU-INTERREG IIIB finansierede projekter MESH og BALANCE har EUSeaMap forbedret og harmoniseret forudsigelige bentiske habitater på tværs af Europa fra Det keltiske Hav, via Nordsøen til Østersøen (figur 1.2, 1.3 og 1.4). Endvidere har der i forbindelse med EUSeaMap for første gang været foretaget storskala habitatkortlægning af den vestlige del af Middelhavet. Resultaterne fra EUSeaMap projektet demonstrerer, hvordan kravene i EU’s Marine Strategi Direktiv (EU, 2008) Bilag III’s kan anvendes til karakterisering af havmiljøet.

Habitatkortlægningen er gennemført ved at kombinere forskellige fysiske, kemiske og hydrografiske data sæt, f. eks. havbundens sedimenter og bathymetri. En klassificering af disse data sæt i biologisk relevante tærskelværdier blev gennemført ved anvendelse af en ArcGIS model, specielt udviklet til at udføre denne algebraiske kombination. Deres relevans for EUNIS klassificeringen blev også behandlet i projektet. En af EUSeaMap begrænsninger er kvalitet og opløsning af input data. Nogle datasæt anvendt til at forudsige habitattyper var af dårlig kvalitet og andre var af lav opløsning, eksempelvis sedimentkortet over de danske farvande. Dette kort blev sammenstillet af GEUS i forbindelse med EMODnet-Geology projektet (Preparatory Action) på baggrund af tilgængelige data sæt i 2010 og ekspertvurderinger.

Formålet med nærværende projekt, som udføres for Naturstyrelsen (NST), er at opgradere sedimentkortet over dele af de indre danske farvande og områder af Østersøen omkring Bornholm samt i den vestlige Østersø. Opgraderingen bygger på den kortlægningsindsats af Natura2000 områder og nye potentielle råstofområder i disse regioner, der blev gennemført i 2011. Projektet, der var finansieret af Naturstyrelsen, blev udført i et samarbejde mellem GEUS, der var ansvarlig for den geologiske kortlægning, og Orbicon A/S, der stod for udtagning af sedimentprøver og den biologiske screening. I dette projekt blev satellit billeder for første gang anvendt til tolkning af havbundssedimenterne, i lavvandede områder, hvor geofysisk opmåling ikke lod sig gøre fra skib.

Opgraderingen, er således begrænset til 2011-områderne. Det eksisterende EMODnet-Geology sedimentkort har været brugt som basiskort. Resultatet vil senere kunne anvendes til at opgradere EUSeaMap habitatkortet fra 2010 over disse farvande. Denne indsats ligger ud over formålet med denne rapport.

Ud over at opsummere arbejdsprocedurerne giver denne rapport en præsentation af resultaterne af de opgraderede områder. En tilsvarende indsats blev gennemført i 2011 og 2012, hvor data indsamlet i forbindelse med en habitatkortlægning i 2010 dannede grundlag for at sammenstille det første samlede sedimentkort over den danske del af Nordsøen (Al-Hamdani & Leth, 2011) (Figur 1.1). Efterfølgende blev disse resultater anvendt til at forbedre kvaliteten af det første EUSeaMap habitatkort over Nordsøen (Al-Hamdani & Leth 2012).
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider21
Vol/bind2013
DOI
StatusUdgivet - 20 jun. 2013

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
ForlagGEUS
Nr.42
Vol/bind2013

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater