Ekstramarginal smeltevandssand af Sen Weichsel alder inden for den distale del af smeltevandssletten: Basisdata fra Karup og Tinglev hedesletter. Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Rapport nr. 7

Carsten S. Jacobsen (Redaktør), Bo V. Iversen, Finn P. Vinther, Heidi C. Barlebo, Henrik Vosgerau, Ingelise Møller, Jim Rasmussen, Lars Elsgaard, Mogens H. Greve, Ole H. Jacobsen, René K. Juhler, Svend E. Olesen, Søren B. Torp, Ulla C. Brinch, Vibeke Ernstsen

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Denne basisdatarapport er udført som en del af projektet: Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer, KUPA, der har til formål at tilvejebringe den nødvendige viden og hvis muligt udvikle en operationel metode til klassificering af arealer, som er særlig følsomme overfor pesticidnedsivning til grundvandet. Opgaven er stillet af det danske folketing for at støtte amterne i forbindelse med udpegningen, en opgave der er dem pålagt i forbindelse med gennemførelsen af Vandmiljøplan II og Drikkevandsudvalgets betænkning fra 1997. Undersøgelserne er udført i samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF).

I KUPA-projektet indsamles en større mængde data, der danner baggrund for vurderingen af muligheden for et koncept og hvis muligt udarbejdelse af et koncept til udpegning af sandområder, der er særlig følsomme overfor pesticidnedsivning til grundvandet. Formålet med basisdatarapporterne er at dokumentere indsamlede data og præsentere datagrundlaget, der ligger til grund for vurderingen og for om muligt at opstille et koncept. Rapporterne er opdelt efter landskabselementer. I hver rapport præsenteres undersøgelseslokaliteterne indenfor det givne landskabselement sammen med de tilhørende data og observerede forhold af relevans for senere tolkning af data. Basisdata rapporterne indeholder præsentationer af de data som er indgået i opstillingen af et koncept for særligt pesticidfølsomme områder. Denne basisdatarapport omhandler data indsamlet på undersøgelseslokaliteter med smeltevandssand indsamlet indenfor distale smeltevandssletter på Karup og Tinglev hedeslette.
OriginalsprogDansk
ForlagGEUS
Antal sider128
ISBN (Trykt)87-7871-158-4
DOI
StatusUdgivet - 2005

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater